начало услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив счетоводни услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив финансови услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив юридически услуги - Босто Консулт ООД - Пловдив - регистрация на ЕТ - ЕООД - АД административни услуги - Босто Консулт ЕООД - Пловдив
юридически услуги - регистрация на ЕТ - ЕООД - ООД - АД в гр. Пловдив
юридически услуги - Пловдив - регистрация на ЕТ - ЕООД - ООД - АД

 

Босто Kонсулт ЕООД

Юридически услуги

 

 
счетоводни услуги Пловдив - телефон 0884196510 +359 884 196 510
 
счетоводни услуги Пловдив - email office@bostoconsult.com 
счетоводни услуги Пловдив - адрес бул Руски 91 бул. "Руски" 91, гр. Пловдив

 

Юридически услуги

 
 • Регистрация на ЕООД и ООД.
 • Регистрация на ЕАД и АД.
 • Промяна на обстоятелство в ЕООД и ООД /промяна на адрес, съдружници, предмет на дейност и др./
 • Промяна на обстоятелство в ЕАД и АД.
 • Регистрация на събирателно и командитно дружество.
 • Регистрация на едноличен търговец (ЕТ).
 • Регистрация на командитно дружество с акции.
 • Регистрация на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност.
 • Регистрация на консорциум и холдинг.
 • Регистрация на клон на чуждестранен търговец.
 • Вписване на залог или запор на дружествен дял.
 • Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец. 
 • Прехвърляне на предприятие във всички останали случаи.
 • Преобразуване на търговско дружество.
 • Изготвяне на всякакви видове договори.
 • Изготвяне на нотариални актове – за учредване на ипотека, продажба.
 


View Larger Map

©  Босто Консулт ЕООД - регистрация на ЕТ - ЕООД - ООД - гр. Пловдив